Výstava Kolísanie na pomedzí je poetickou výpoveďou o blízkosti a vzdialenosti, o prekračovaní hraníc a premene. Kolísanie na pomedzí nám pomáha ostať v rovnováhe, pomáha nám vyrovnať sa s rozdielmi a odlišnosťami, pretože to, kým sme, sa nedefinuje na základe protikladov, ale ako sa rozpíname a pohybujeme medzi nimi.

Táto výstava prevráva o zložitosti dnešnej kultúrnej identity, o prekážkach a úzkostiach, ktoré vychádzajú z potreby navigovať medzi multiplicitou navzájom sa prekrývajúcich identít a komunít. Súčasné technológie nám ponúkajú možnosť preklenúť vzdialenosti, priblížiť vzťahy, sprostredkovať kontakty a byť tak súčasťou hneď niekoľkých simultánnych realít a spoločností. Lenže ako tieto paralelné svety prepojiť? Čo sa deje v momente, kedy prechádzame z jedného kolektívu do druhého? Stávame sa viac tvárnymi, fluidnými, ale i zmätenými a stratenými. Kolísanie na pomedzí vyjadruje neustály jemný pohyb, neukončiteľný proces prekladu našich skúseností medzi rozličnými kontextmi. Táto forma prekladu nie je ľahko definovateľná – tvoria ju nepostrehnuteľné procesy a zložité emócie, ktorým nezvykneme dávať mená, ale telá, textúry, tvary a farby.

Čítať ďalej
Viktória BeličákováRomy YedidiaIsidora KrstićRita KoszorúsMayra Sérgio